Contact - 020 682 35 15
Email - info@college-sutherland.nl

Plaats in de gezondheidzorg

Osteopaten werken in Nederland voornamelijk in de eerste lijn. Er zijn zowel zelfstandig gevestigde osteopaten als osteopaten die samenwerkingsverband met andere (para)medici of in een gemeenschappelijk gebouw werken.

Osteopaten werken niet (verplicht) op verwijzing. Dit betekent dat zij door hun opleiding in staat zijn op eerstelijns niveau te herkennen of klachten eerst nader onderzoek vereisen, waarvoor dan verwezen wordt naar de huisarts, dan wel dat de patiënt op het juiste adres is. In de overgrote meerderheid van de gevallen is dit overigens al duidelijk omdat de patiënt reeds een lange weg van diagnostiek en behandeling elders doorlopen heeft.

Momenteel is het overgrote deel van de Nederlandse osteopaten eerder werkzaam geweest als fysiotherapeut. Als fysiotherapeut vielen hun behandelingen juridisch en qua tarief en declaratiestructuur onder de Zorgverzekeringswet en aanpalende wetten. Anno 2000 is er een verschuiving gaande naar voltijd opgeleide osteopaten, zoals ook veel in het buitenland het geval is.

Het osteopathisch handelen valt niet onder de Nederlandse wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de wet BIG en de zorgverzekeringswet. Wel is de osteopathie toegestaan volgens de wet-BIG, maar de osteopathische organisaties in Nederland hebben hun eigen regelgeving.

In de USA is de osteopathie erkend en is het een universitaire studie; de osteopaat is als ‘doctor of osteopathics’ werkzaam. In Europa is de osteopathie in de landen Engeland, Frankrijk, Finland en Zwitserland wettelijk erkend. België, Duitsland en Spanje werken momenteel aan hun wettelijke erkenning. In Nederland werken we aan een NVAO-erkenning van het onderwijs (Ba-Ma).