Contact - 020 682 35 15
Email - info@college-sutherland.nl

Onderzoek en behandeling

Uitgeloot-geneeskunde4Het osteopathisch onderzoek begint met een uitgebreide anamnese. Vele ziekten of traumata hebben een aanpassing van het lichaam gevraagd. Het onderzoek gebeurt geheel manueel, met de handen. De handen van de osteopaat zijn zo geoefend dat hij vrijwel alle structuren in positie, vorm en beweging kan voelen. Bij de therapie worden ook alleen de handen gebruikt om via directe (manipulaties) of indirecte (zeer lichte beweeglijkheid op het niveau van ritmen) technieken de beweeglijkheid van alle weefsels, gewrichten of organen te herstellen.

Wie kunnen met osteopathie behandeld worden?

Vanuit de osteopathische zienswijze wordt niet de ziekte behandeld, maar die weefsels die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de klachten. Of osteopathie een genezend effect kan hebben bij een bepaalde klacht is onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

 • Zijn er weefsels in het lichaam met verminderde beweeglijkheid die de klachten kunnen veroorzaken, of er verband mee houden?
 • Is deze verminderde beweeglijkheid te herstellen of is het weefsel zo aangetast dat verbetering slechts ten dele te verwachten is?
 • Hoe groot is de kracht van het herstellend vermogen van de desbetreffende persoon en is hij of zij zelf ook bereid een bijdrage te leveren aan het herstel, zoals het opvolgen van (voedings)adviezen en leefgewoontes?
 • Echter pas na gedegen lichamelijk onderzoek wordt duidelijk in welke mate osteopathie kan helpen en hoe de aard van de behandeling zal zijn. De opleiding omvat medische vakken, waardoor de osteopaat goed kan bepalen waar wel en waar niet in te grijpen.

Om toch een bepaalde opsomming te geven van klachten c.q. aandoeningen:
Veel mensen met chronische rug- of nekpijn hebben baat bij behandeling door een osteopaat. Maar de lijst van klachten waarbij een osteopaat kan helpen is nog veel langer. Ook bij bijvoorbeeld migraine, whiplash, buikpijn, slechte darmwerking kan behandeling door een osteopaat zinvol zijn. Ook is het belangrijk om te weten dat osteopathie uitkomst kan bieden bij huilbaby’s.

 • Pijnlijke of stramme ledematen, rug, nek, schouder en heup
 • Bekkenklachten, ook gerelateerd aan de zwangerschap
 • Sportblessures, verstuikingen
 • Whiplash
 • Hoofdpijn
 • Terugkerende bijholteontstekingen of oorontstekingen
 • RSI
 • Refluxproblemen
 • Incontinentie
 • Maag- of darmklachten
 • Pijn na operaties
 • Menstruatiestoornissen
 • Oedeem
 • Concentratieproblemen
 • Chronische vermoeidheid

Hoe ziet zo’n behandeling er nu uit en wat ervan te verwachten?

De behandeling is zacht, in de regel niet pijnlijk maar kan soms wel gevoelig zijn. De aanpak respecteert het menselijk lichaam. Het moge duidelijk zijn dat een osteopaat met zijn handen werkt op de beweeglijkheid van de weefsels. Verbetering daarvan heeft een gunstige invloed op de genoemde vloeistofstroom. Vaak in zit- of in lighouding worden de corrigerende handgrepen aan de diverse structuren uitgevoerd. Bij forse blokkades in rug of nek is het nodig de stand van de wervels te corrigeren. Scheefstand van wervels en het bekken kan een druk geven op de zenuwbanen, en tevens op bloed- of lymfevaten.

Kunnen baby’s en kleine kinderen ook behandeld worden?

Een aantal problemen bij kinderen ontstaat tijdens de geboorte. Een te nauw geboortekanaal, een stug bekken van de moeder of hulpmiddelen bij de bevalling (denk aan keizersnede, tang- of vacuümverlossing) kunnen de flexibiliteit van het schedeltje veranderen. Op den duur kan dit leiden tot problemen als: groeistoornissen, motorische achterstand, dreinerigheid, onrust en klachten variërend van oorontstekingen tot long- of darmproblemen. De handgrepen van een osteopaat zijn zacht. Zo zacht zelfs, dat baby’s kort na de bevalling behandeld kunnen worden. Kinderen vinden de behandeling over het algemeen erg prettig, omdat het hen een ontspanning geeft die ze voorheen niet kenden.

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat kinderen die regelmatig schedelbehandelingen ondergingen, op school aanzienlijk beter presteerden, zowel wat leerprestaties als wat sociaal gedrag betreft.